Effektivare på jobbet

Fokuserad på jobbet?

Har du någon gång tittat på klockan och konstaterat att det är dags att åka hem från jobbet, för att i nästa stund inse att du knappt har påbörjat det du hade tänkt göra idag. Du kanske tänker något i still med: ”Var tog den här dagen vägen? När ska jag få lite arbetsro på jobbet?”.

Effektivare på jobbet

Enmind är specialister på att skapa effektivare och mindre stressade organisationer. Det gör vi genom utbildning där vi förbättrar din mentala inre struktur samt din och teamets yttre struktur på arbetsplatsen. Den inre strukturen stärker vi dels genom enkla mentala övningar som ökar förmågan att fokusera och förmågan att hantera distraktioner, dels genom ett antal mentala strategier som hjälper dig att bibehålla fokus. Den yttre strukturen stärker vi genom förändrat förhållningssätt och förändrat arbetssätt i era dagliga sysslor.

Effektivare på jobbet och mindre stressad

Det kanske låter som en omöjlighet att uppnå båda samtidigt, men med vår utbildning och 10 minuters träning varje dag så är det fullt möjlig. Läs mer om våra kurser.

Hur?

Vi hjälper dig att träna upp din förmåga att fokusera på en sak i taget. Du blir mer fokuserad på din uppgift istället för att försöka göra flera saker samtidigt.
Genom att bli bättre på att fokusera på en sak i taget blir du därmed effektivare, får bättre överblick och allt detta med bättre kvalitet.
Genom att alla i teamet blir bättre på att fokusera och effektivare i sitt arbete så blir också organisationen det. Minskad stressnivå på arbetsplatsen blir en naturlig följd av detta.
Vi hjälper dig att bli effektivare samt minska distraktionen från yttre impulser såsom mail, telefon, etc. och hantera dessa på ett mer strukturerat sätt. Du blir med andra ord mindre stressad eftersom du hanterar en föränderlig arbetssituation mycket bättre.