Arbetsgivare dåliga på att hantera personalens stress

Intressant artikel i DN Ekonomi om hur det står till med stressförebyggande arbete på våra arbetsplatser: Sex av tio svenska arbetsplatser saknar fungerande arbete mot stress och psykosocial ohälsa. En dryg tredjedel försöker inte ens. Det visar Arbetsmiljöverkets senaste undersökning. – Det här är oroväckande, säger Håkan Olsson, chef för inspektionsavdelningen [...]