Intressant artikel i DN Ekonomi om hur det står till med stressförebyggande arbete på våra arbetsplatser:

Sex av tio svenska arbetsplatser saknar fungerande arbete mot stress och psykosocial ohälsa. En dryg tredjedel försöker inte ens. Det visar Arbetsmiljöverkets senaste undersökning.
– Det här är oroväckande, säger Håkan Olsson, chef för inspektionsavdelningen på myndigheten, som i dag presenterar rapporten vid ett möte med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och riksdagsledamöter.

Läs hela artikeln på DN Ekonomi.

Läs mer om stressförebyggande arbete.