Dagens Nyheter rapporterar om Unionens senaste arbetsmiljöbarometer, där det framgår att 67% av alla arbetsmiljöombud anser att stress och hög arbetsbelastning är den i särklass viktigaste frågan att lösa, oavsett bransch.

Den psykosociala arbetsmiljön på svenska arbetsplatser är sämre än någonsin och den sprider sig från bransch till bransch. Samtidigt minskar det systematiska arbetsmiljöarbetet trots att företagen därmed bryter mot lagen. Det framgår av Unionens senaste arbetsmiljö­barometer från december 2014.

– Vår undersökning visar att bristande arbetsmiljöarbete och en dålig arbetsmiljö ofta går hand i hand, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg.

Hon önskar sig därför att 2015 blir en vändpunkt och den negativa trenden vänds.

Hur undviker vi att bli stressad?

När vi känner oss stressade är det på grund av något vi upplever, och alla människor upplever stress på olika sätt. Två personer upplever olika nivå av stress vid samma situation, och en person kan uppleva olika nivå av stress vid samma situation men vid olika tillfällen. En person som utvilad och i mental balans kan uppfatta en situation som positiv utmaning, medan en annan person som inte är utvilad eller är i mental obalans kan uppfatta situationen som jobbig och stressande. Om man i det läget inte lyssnar på kroppens signaler utan istället förnekar att man är stressad finns risken att stressnivån eskalerar till nivåer som kan få förödande konsekvenser.

Många förknippar stressförebyggande arbete med minskad produktivitet, men det behöver inte vara så. I Enminds utbildningspaketet får ni verktygen att träna upp hjärnan så att den personliga effektivitet och mentala kapacitet ökar. Detta resulterar i att medarbetarna uppfattar kroppens signaler i ett mycket tidigare skede. De får också ökad förmågan att stå emot impulser som stjäl fokus och stressar vardagen. I många fall så resulterar utbildningen både i ökad stressmedvetenheten/stresstålighet och ökad effektivitet. Vi jobbar med andra ord effektivare och får mer uträttat utan att känna oss stressade.

Läs mer om stressförebyggande arbetsmiljöarbete på sidan stress och stressförebyggande åtgärder.

Hela rapporten som artikeln i DN refererar till finns att ladda ned från Unionens hemsida.