Så undviker du problem

Ett problem är ingenting som uppstår av sig själv. Det är något man, omedvetet, väljer att skapa. Genom att träna upp vår medvetenhet så får vi också möjlighet att välja hur vi vill agera på ett mer konstruktivt, icke problemskapande, sätt. Definition av problem Ordet problem är ett ganska vitt begrepp [...]