Ett problem är ingenting som uppstår av sig själv. Det är något man, omedvetet, väljer att skapa. Genom att träna upp vår medvetenhet så får vi också möjlighet att välja hur vi vill agera på ett mer konstruktivt, icke problemskapande, sätt.

Definition av problem

Ordet problem är ett ganska vitt begrepp i det svenska språket. Det används oftast i dagligt tal som en synonym till problemställning, t.ex. matematiskt problem, och har då betydelsen utmaning eller huvudbry. I detta fall avses dock en betydelse synonymt med bekymmer, dilemma eller trubbel

Problemets ursprung

Om man tittar närmare på hur ett problem uppstår så börjar det med en oönskad situation. Den behöver i sig inte per automatik bli ett till problem. Det är bara om vi inte genast åtgärdar situationen som den blir till ett problem.

Strategier för att undvika problem

För att undvika att en oönskad situation blir till ett problem, behöver man bara välja en av följande tre strategier:

  • Gör något åt situationen.
  • Avlägsna dig från situationen.
  • Acceptera situationen fullt ut.

Det är inte alltid det går att göra något åt den oönskade situationen, men då finns alltid de två övriga alternativen. I vissa fall går det inte heller att avlägsna sig från situationen, och då finns bara alternativet att accepter situationen precis så som den är.

Problemet uppstår

Om man inte väljer någon av ovanstående strategier så kommer man att befinna sig i en oönskad situation. En situation som man omedvetet börjar gör motstånd mot. Det innebär att man automatiskt och omedvetet börjar tänka på situationen – man ältar.

Vi har följaktligen helt omedvetet skapat oss ett problem.

Problem kostar

Det faktum att en person går omkring och ältar på ett problem innebär att man stjäl fokus från det som skall göras just nu, oavsett om det rör som om arbete eller fritid. Ur ett företagsperspektiv så innebär det att en viss del av arbetstiden går åt till att grubbla över problemet, istället för att fokusera på arbetsuppgiften, och den ofokuserade tiden blir istället en kostnad för företaget.

Medvetandegöra valet

För att kunna välja någon av de tre strategierna så behöver man bli medveten om att det uppstått en oönskad situation innan man börjar gör motstånd mot den. Dessutom behöver man vara medveten om möjligheten att välja hur man vill förehålla sig till situation. Denna typ av medvetenhetshöjande träning är ett av delmomenten som ingår i Enminds 8-veckorsprogram för effektivare och mindre stressade medarbetare.