Anställda ägnar i snitt två timmar om dagen åt att slösurfa

Tidningen Metro rapporterade 6 januari att samstämmig forskning visar att vi ägnar flera timmar av arbetsdagen åt att låtsasjobba (slösurfa, boka resor,  etc.). Utifrån sociologisk synvinkel är det ett stort mysterium. - Nog är det märkligt. För samtidigt kommer ständiga rapporter om hur arbetet intensifieras på de flesta arbetsplatser och om [...]