Tidningen Metro rapporterade 6 januari att samstämmig forskning visar att vi ägnar flera timmar av arbetsdagen åt att låtsasjobba (slösurfa, boka resor,  etc.).

Utifrån sociologisk synvinkel är det ett stort mysterium.

– Nog är det märkligt. För samtidigt kommer ständiga rapporter om hur arbetet intensifieras på de flesta arbetsplatser och om hur stressade alla är, säger sociolog Roland Paulsen vid Lunds universitet, som har skrivit en internationellt uppmärksammad bok i ämnet — ”Empty Labor: Idleness and Workplace Resistance”.

Jag tror personligen att det handlar mycket om huruvida man trivs på jobbet eller ej. Forskning som nämns i artikeln visar också på att flertalet av alla anställda inte verkar trivas speciellt bra med sitt jobb:

Forskningen visar att:
13 procent upplever att de har ett utvecklande, engagerande och meningsfullt arbete.
24 procent vantrivs och är direkt aggressiva gentemot sin arbetsgivare/företaget.
Övriga, majoriteten 63 procent, är oengagerade, anser att arbetet är tråkigt och går främst till jobbet för att lyfta sin lön.

Genom att träna upp sin förmåga att acceptera det som inte går att förändra istället för att skapa ett inre motstånd i form av ogillande, och att inte döma ut saker eller situation som dåliga på förhand så skapar vi ett bättre arbetsklimat för oss själva. Då blir de tråkiga och meningslösa arbetsuppgifterna, kanske inte blir direkt utvecklande, men i all fall uthärdliga och man får en ökad förståelse för varför dessa arbetsuppgifter måste utföras. Dessutom kan man då lägga den energi som tidigare gick åt till att ogilla jobbet på att utföra ett arbeta av hög kvalitet som i sig ger en personlig tillfredställelse.

Läs mer om hur vi tränar upp dessa förmågor i vår utbildning.

Mikael Lindgren