Mångas arbetssituation skiljer sig ganska mycket från hur det såg ut på ett kontor för 20-30 år sedan. Idag matas vi konstant med impulser från telefoner, e-post och internet. Det är inte helt ovanligt att vi sitter i någon form av kontorslandskap där vi utsätts för ytterligare distraktioner, såsom kollegor som samtalar eller någons telefon som ringer.

Nu lever vi i en värld där tillgången på information bara ökar samtidigt som den alltid är tillgänglig då vi alltid är uppkopplad via dator, telefon och surfplatta. Det verkar som vi aldrig riktigt har tid att färdigställa en arbetsuppgift. Vi påbörjar ofta en ny arbetsuppgift, innan den vi håller på med är klar. Efter ett tag finner vi oss själva i en situation där vi inte gör bara en arbetsuppgift, utan kanske 5-10 saker samtidigt. Allt i tron att vi är effektivare. Sanningen är dock en helt annan.

Forskning om multitasking

De flesta studier som gjorts på effekterna av multitasking har kommit fram till ungefär samma saker. Vår hjärna är bra på att göra en sak i taget, inte flera saker samtidigt. Multitasking är lång ifrån det effektivaste sättet att utföra flera uppgifter, det är mycket effektivare att göra en sak i taget.

Några av de negativa effekterna av multitasking är:

  • Minskad effektivitet – en stor del av hjärnans kapacitet går åt till att växla uppgift och att komma ihåg de uppgifter vi inte arbetar med just nu.
  • Minskad kvalitet – det är lättare att gör misstag.
  • Minskad kreativitet – hjärnan är fullbelastad så det finns inget utrymmer för kreativitet.
  • Svårare att prioritera – vi förlorar överblicken.

Det har samtidigt en förmåga att inverka det negativt på vår stressnivå och vid långvarig multitasking, kopplas hjärnan om så att detta blir vårt normala arbetssätt, med alla dess negativa effekter.

Gör en sak i taget

När du arbetar lägg hela din uppmärksamhet på den aktuella arbetsuppgiften och försök minimerar antalet distraktioner på din arbetsplats. Då blir du både effektivare och mindre stressad.

Läs mer om hur vi hjälper företag bli både effektivare och mindre stressade med vår utbildning Mer Fokus och Mindre Stress, eller kontakta oss via mail info@enmind.se   eller telefon 08-684 380 00 för en gratis introduktionsföreläsning.