How Wolves Change Rivers

En kortfilm om hur en, till synes, liten förändring kan leda till något riktigt stort. När man återinförde vargar i Yellowstone nationalpark 1995 kunde man se många positiva förändringar såsom ökad växtlighet i områden där renarna tidigare kunde beta helt ostört.