Mer Fokus och Mindre Stress

Föreläsning

Föreläsare: Mikael Lindgren

Under denna ca 1 timmes föreläsning går vi in på hur vår hjärna fungerar och vad det är som gör att vi hela tiden tappar fokus. Både när vi blir avbrutna av yttre störning, men framförallt när vi blir avbrutna av inre störningar som t.ex. våra egna tankar och ibland svårkontrollerade impulser.

Vi kommer också att belysa ämnet stress och vad det är som gör oss stressade, varför vissa personer lättare stressar upp sig än andra och hur vi kan sänka vår egen inre stressnivå samtidigt som vi höjer motståndskraften mot stress.

Under föreläsningen kommer vi även att slå hål på myten om att multitasking är det effektivaste sättet att hantera flera uppgifter samt presentera forskning som visar på de negativa konsekvenserna som multitasking kan ge upphov till.

Avslutningsvis presenteras forskning inom området fokusträning samt vilka andra positiva effekter just den typen av träning ger. Detta åtföljs av några handfast tips om samt ett prova-på pass där åhörarna blir guidade genom en enkel övning som stärker förmågan att fokusera och samtidigt minskar den inre stressnivån.

Målgrupp

Har du någon gång tittat på klockan och konstaterat att det är dags att åka hem från jobbet, för att i nästa stund inse att du knappt har påbörjat det du hade tänkt göra idag. Du kanske tänker något i stil med: ”Var tog den här dagen vägen? När ska jag få lite arbetsro på jobbet?”. Då är den här föreläsningen något för dig…