Mikael Lindgren

Föreläsare/Talare

Med över 25 års erfarenhet från mjukvarubranschen både som egen företagare och anställd, och med rollbeskrivningar som sträcker sig från programmerare till avdelningschef så har han haft min beskärda del av stress och ineffektiva organisationer. Lösningen var nästan alltid utbildning och reflektion. Som yrkesverksam har han utbildat både chefskollegor, återförsäljare och andra medarbetare. Privat är det genom sitt stora intresse för motorcyklar som han haft möjligheten att utbilda instruktörer och deltagare inom SMC (Sveriges Motorcyklister). En stor del av trafiksäkerhets-utbildningen handlar om att organisera sin körning och ge hjärnan ett utrymme att handla.

Intresset för hur hjärnan fungerar och relaterad metodik startade för ett antal år sedan när han gick en utbildning i personlig utveckling. Det ledde till att han fördjupade sig i de vetenskapliga rön som idag finns inom området. Med mer kunskap kom också insikten att det här är framtiden och han startade företaget Enmind för att senare komma att arbeta med utbildning och organisationsutveckling inom det på heltid.

Även fast Mikael är väldigt intresserad av de vetenskapliga rön och de teorier som finns inom de områden han föreläser i så är han också väldigt praktiskt inriktad i sina föreläsningar. Det ska fungera i praktiken och vara lätt att förstå är, och har alltid varit, Mikaels motto när han utbildar.

Som åhörare på en av hans föreläsningar eller utbildningar kan du vara säker på att du kommer att gå därifrån, inte bara med en massa inspiration och nyvunnen kunskap, utan också med ett antal praktiska tips på hur du kan omsätta dina kunskaper i praktiken.