Forskning och vetenskap

Numera finns teknik för att studera hjärnan på levande personer, något som var otänkbart för ett tiotal år sedan. Detta har gett upphov till en hel del nya och smått revolutionerande rön inom hjärnforskning. Några av dessa presenteras här i korthet.

Hjärnan – en formbar muskel

Under lång tid har vi blivit lärda att den mänskliga hjärna utvecklas under uppväxten för att sedan förbli i princip konstant genom hela vårt vuxna liv. Glädjande nog så har modern hjärnforskning motbevisat denna tes, hjärnan fortsätter att utvecklas och nya celler skapas hela tiden. Dessutom har man konstaterat att vid fokusbaserad träning och liknande så förändras hjärnan; vårt tillgängliga arbetsminne ökar och vi blir bättre på att ta rationella beslut även i stressade situationer.

Frontalloben

En annan effekt av den här typen av träning är att ”tyngdpunkten” flyttas från höger sida av panloben, som reglar känslor av negativ klang, till den vänstra sidan av panloben, som reglerar känslor av mer positiv klang. Vi blir med andra ord mer entusiastiska, nyfikna och glada, och mindre irriterade, arga, ledsna och deprimerade.

Multitasking

Forskning inom multi-tasking, som populärt benämns att hålla många bollar i luften, har konstaterat att det är långt ifrån det effektivaste sättet att utföra flera uppgifter. Det är istället mycket effektivare att göra en sak i taget. Dessutom har multi-tasking andra negativa effekter såsom sämre överblick, minskad kvalitet, minskad kreativitet och minskat välmående. Det kanske mest alarmerande är att vid långvarig multi-tasking sker en ”om-programmering” av hjärnan mot att lösa alla uppgifter på samma sätt som vid multitasking. Det innebär att allt vi gör sker med minskad överblick, minskad kvalitet, etc.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om alla positiva effekter som utbildningen har, göra som så många andra företag redan gjort och få en effektivare arbetsplats med sänkt stressnivå? Tveka då inte att kontakta oss på telefon 08-684 380 00 eller via mail info@enmind.se, så ska vi berätta mer om hur vi kan hjälpa till.