Frågor2020-03-03T08:12:38+01:00

Vanliga frågor

Varför är utbildningsprogrammet så långt som 8 veckor?2014-09-12T10:03:41+02:00

Det tar i genomsnitt 60 dagar att införa en ny vana, så på 8 veckor har ni fått en bra start. Dessutom anser vi att en utbildning skall leda till en faktisk förändring, och inte bara presenter en massa idéer och inspiration som sedan inte blir genomförda i praktiken.

Räcker det verkligen med 10 minuter per dag?2014-09-12T09:55:59+02:00

Ja, enligt modern hjärnforskning räcker 10 minuter om dagen för att få en bestående och positiv förändring. Dessutom är ett kort träningspass varje dag betydligt effektivare än ett längre men mer sällan.

Hur får jag kontroll över mina tankar och kan jag verkligen hindra att tankarna glider iväg?2014-09-12T09:30:31+02:00

Utbildningen vi erbjuder gör dig inte bara bättre på att fokusera, den gör dig också mer medveten om dina egna tankar. Det medför att snabbare blir medveten om att tankarna glidit iväg och kan lättare flytta tillbaka dit fokus på det du höll på med just då.

Varför ska jag inte fortsätta med multi-tasking?2014-09-12T09:30:25+02:00

Du kan mycket väl fortsätta med att ”hålla många bollar i luften”, och ibland måste man, men i de flesta fall är det inte det effektivaste sättet att utföra flera uppgifter på kort tid. Dessutom förlorad du i överblick vid multitasking och långvarig användning kan få negativa konsekvenser i form av minskad kvalitet och ökad stress.

Jag presterar bättre när jag är lite stressad. Kan det stämma?2014-09-12T09:30:49+02:00

Det stämmer upp till en viss nivå; lite stress ökar normalt sett prestationen. Om vi istället inte känner några krav så känner vi oss omotiverade prestationen sjunker. Problemet med för mycket stress är att vi normalt inte märker när vi går över den nivå där det får negativ effekt, vi tror att vi fortfarande presterar på topp men i själva verket har prestationsnivån sjunkit rejält på grund av den för höga stressen.

Stämmer det att kreativiteten ökar vid den här typen av utbildning?2014-09-12T09:31:01+02:00

De flesta har säker upplevt någon gång att man är inte som mest kreativ när man sitter på jobbet och tänker som mest, utan de bästa idéerna brukar komma när man låter tankarna vila och gör något helt annat som t.ex. att promenera. Som en följd av utbildningen så upplever det flesta att de blir mer närvarande i nuet, d.v.s. en mindre del av deras tankar ägnas åt det som varit eller åt framtiden. Detta i kombination med att vi upplever fler och fler korta pauser i tankeverksamheten gör att vår kreativitet ökar.

Vad menas med att vara mer närvarande i nutet? Ska jag strunta i framtider?2014-09-12T09:53:45+02:00

Att leva i nuet innebär att man har sin uppmärksamhet på det man gör eller det som händer just nu. Självklart så skall man göra planer för framtiden, men när man är klar med dessa planer så behöver man inte ägna det någon mer tanke. Trots allt så är ju det enda sättet man kan påverka framtiden är att göra något nu som får inflytande på framtiden.