Kurser

Kurs med Enmind

Har du någon gång tittat på klockan och konstaterat att det är dags att åka hem från jobbet, för att i nästa stund inse att du knappt har påbörjat det du hade tänkt göra idag. Du kanske tänker något i stil med: ”Var tog den här dagen vägen? När ska jag få lite arbetsro på jobbet?”.

Enmind är specialister på att skapa effektivare och mindre stressade organisationer. Det gör vi genom utbildning där vi förbättrar din mentala inre struktur samt din och teamets yttre struktur på arbetsplatsen. Den inre strukturer stärker vi dels genom enkla mentala övningar som ökar förmågan att fokusera och förmågan att hantera distraktioner, dels genom ett antal mentala strategier som hjälper dig att bibehålla fokus. Den yttre strukturen stärker vi genom förändrat förhållningssätt och förändrat arbetssätt i era dagliga sysslor.

Kurserna, som löper över 4-9 veckor beroende på omfattning, genomförs som företagsutbildning i era lokaler. Varje vecka inleds med en instruktiv och inspirerande lektion, som följs av egen daglig mental träning som inte tar mer än ca 10 min i anspråk. Under lektionen behandlas ett ämne som stärker inre struktur, ett ämne som stärker yttre struktur samt instruktioner i veckans mentala övning.

Mental träning

På samma sätt som när du tränar dina muskler så blir hjärnan bättre på det du använder den till. Allt du gör, så länge det inte sker helt automatiskt, stärker hjärnans funktion på något sätt. Om du till exempel tränar på att lösa korsord, så blir du bättre på just det. Den kunskapen kanske inte går att applicera inom så många andra områden. När vi tränar hjärnan mer formellt i våra kurser så tränar vi upp förmågan att välja vad vi vill fokuserar på och förmågan att bibehålla fokus under längre tid. Vi ökar då även motståndskraften mot distraktioner och stress. Den kunskapen går att applicera inom de flesta områden.

Har det någon effekt?

Studier har visat att man på företag som genomgått den här typen av utbildningsprogram i Sverige, har fått en mätbar produktivitetsökning på 15% eller mer, samt en reduktion i upplevd stress på 30-35%. Mängder av hjärnforskning bevisar att träning av fokus fungerar och sänker stressnivån, samtidigt som det sker en tillväxt i hjärnan vid den typ av fokusträning som Enmind erbjuder.

Läs mer…

Företagsutbildningar