Mer Fokus och Mindre Stress

Företagsutbildning

Har det hänt att du vid arbetsdagens slut insett att du knappt hunnit påbörja det du hade tänkt göra idag och funderar var tog den här dagen vägen? Har ni alltför många och långa möten? Tar e-post upp en alltför stor del av arbetsdagen? Känner sig personalen splittrad och har svårt att koncentrera sig? Klagar medarbetarna på att de blir avbrutna hela tiden? Är personalen stressad eller onormalt irriterad? Fungerar samarbetet inom eller mellan teamet dåligt? Då kan den här kursen hjälpa er skapa en bättre struktur, både på det personliga planet och inom organisationen. Ni får dessutom lära er träna upp förmågan att fokusera och öka motståndskraften mot stress och distraktionen. Hela tiden kopplat till era arbetsuppgifter och utmaningar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till företag som vill bli kända för att ta väl hand om sin personal, även på ett psykosocialt plan. Ett företag med högpresterande och välmående personal där samarbete och effektiva arbetsmetoder är en självklarhet och där begrepp som stress och utbrändhet bara är ett vagt minne.

Kursdokumentation

Efter avslutad utbildning får alla deltagare ett kurshäfte, på svenska, där alla de ämnen vi behandlat under kursen beskrivs på ett tydlig och lättförståeligt sätt. På så sätt kan ni när som helst kan gå tillbaka och repetera det ni lärt er.

Kursupplägg

Vi inleder med ett ca 2 timmar långt besök på er arbetsplats och går tillsammans igenom hur arbetssituationen ser ut idag och vilka arbetsuppgifter som ni i huvudsak ägnar er åt. Genom att skapa oss en tydlig bild av vad ni behöver förbättra kan vi sedan anpassa utbildningen på ett för er optimalt sätt.

Kursen pågår sedan under fyra eller åtta veckor, beroende på omfattning, där varje vecka innehåller ett utbildningstillfälle om ca 2 timmer. Vid varje tillfälle introduceras ett nytt effektivare förhållningssätt till era arbetsuppgifter, vi inför en ny mental strategi som hjälper er arbeta mer fokuserat och med minskad ansträngning samt presenteras en ny mental övning, som tar ca 10 minuter per dag i anspråk. Denna övning förväntas deltagarna träna på varje dag under veckan.

Innehåll

 • Introduktion
  • Den formbara hjärnan
  • Den påverkbara personligheten
  • Nackdelar med multitasking
  • Fakta om stress
 • Mentalt träningsprogram för:
  • Ökad förmåga att fokusera
  • Ökat motståndskraft mot stress och distraktioner
 • Exempel på effektiva arbetsvanor
  • Närvaro i arbetet
  • Effektivare e-post
  • Effektiva möten
  • Tydlig planering, prioritering och målbild
  • Effektiva och rationella beslut
 • Exempel på mentala strategier
  • Mentalt närvarande i varje ögonblick
  • Slösa inte energi på det du inte styr över
  • Sluta att skapa problem
  • Undvik kontraproduktiva tankemönster
  • Se på saker ur ett nytt perspektiv utan att döma på förhand
  • Öka ditt tålamod