Enmind AB

utbildning

Enmind, som bildades 2007, ägs och drivs av Mikael Lindgren och har som huvudsaklig verksamhet att hjälpa små och medelstora företag att bli effektivare, mer fokuserade och mindre stressade. Detta genom att träna upp förmågan att fokusera och att bli bättre på att känna igen kroppens signaler.

Mikael Lindgren

Har sysslat med utbildning, coaching och föredrag sedan 2001 och har ett gediget intresse i olika typer av pedagogik samt ett passionerat intresse hur våra tankemönster styr vårt, i det flesta fall, omedvetna beteende. Vill hjälpa andra företag att skapa en arbetsplats med effektiva och fokuserade medarbetare. Där stressrelaterad frånvaro är ett minne blott och där personalen stormtrivs och samarbetar för företagets och kundens bästa.

På fritiden ägnar han sig gärna åt någon av sina favorit hobbyn: att köra motorcykel på roadracingbana eller som kartläsare i rallybil. Båda två på sitt sätt övningar i att vara extremt fokuserad på uppgiften och att vara närvarande i nuet.

Kombinationen av att vara intresserad av utbildning och av motorcyklar har medfört att han även håller på med utbildning på fritiden; då som instruktör/coach på trafiksäkerhetsutbildningar för motorcyklister samt även instruktörsutbildningar för den typen av kurser.

Vår affärsidé

Tillhandahålla kostnadseffektiv utbildning och coaching av företagets medarbetare på alla nivåer med syfte att göra verksamheten mer effektiv samtidigt som stressnivån sjunker och välmåendet ökar.