Stress och stressförebyggande åtgärder

Stress är ett vanligt förekommande fenomen i dagens samhälle, där antingen för höga eller inte tillräckligt stimulerande krav kan spela in. Faktorer i arbetsmiljön där t.ex. innehåll, arbetsmängd och otydliga förväntningar kan komma att bli till en belastning både psykiskt och fysiskt för en individ. Detta kan i sin tur sedan påverka individen på olika sätt.

Alla människor upplever stress på olika sätt. Två personer upplever olika nivå av stress vid samma situation, och en person kan uppleva olika nivå av stress vid samma situation men vid olika tillfällen. En person som utvilad och i mental balans kan uppfatta en situation som positiv utmaning, medan en annan person som inte är utvilad eller är i mental obalans kan uppfatta situationen som jobbig och stressande. Om man i det läget inte lyssnar på kroppens signaler utan istället förnekar att man är stressad finns risken att stressnivån eskalerar till nivåer som kan få förödande konsekvenser.

Stressreduktion och stressförebyggande

I Enminds kurser får ni verktygen att träna upp hjärnan så att den personliga effektivitet och mentala kapacitet ökar. Detta resulterar i att medarbetarna uppfattar kroppens signaler i ett mycket tidigare skede. De får också ökad förmågan att stå emot impulser som stjäl fokus och stressar vardagen. Hjärnforskning har visat att förmågan att ta rationella beslut ökar markant i stressade situationer som ett resultat av den här typen av utbildning. Så även ökad förmåga att överblicka situationen, som i sin tur skapar ökat inre lugn. Man står helt enkelt stadigare när det stormar.

Stress kontra prestation

stress-kontra-prestation

Stress kan under gynnsamma förhållanden förbättra en individs prestation och bidra till viljan att anta nya utmaningar och känna glädje i detta. För att stress ska kunna leda till något positivt är det viktigt att stressen ligger på en lagom nivå och att det finns möjligheten till återhämtning, kontroll och reflektion. Ett vanligt förekommande scenario vid ökad stress är att personen är i villfarelsen att han/hon presterar på topp trots att han/hon för länge sedan passerat den nivå där stressen övergår till att inverka negativt på prestationen.

Vetenskap och Studier

Studier har visat att man på företag som genomgått utbildningsprogram med fokusträning, har fått en mätbar produktivitetsökning på 15% eller mer, samt en reduktion i upplevd stress på 30-35%. Mängder av hjärnforskning har konstaterat att den typ av fokusträning som Enmind tillhandahåller sänker stressnivån, samtidigt som det sker en tillväxt i hjärnan och tillgängligt arbetsminne ökar. Se sidan Forskning & Vetenskap för mer information.

Låter det intressant?

Vill du också göra som så många andra företag redan gjort och få en effektivare arbetsplats med sänkt stressnivå? Tveka då inte att kontakta oss på telefon 08-684 380 00 eller via mail info@enmind.se, så ska vi berätta mer om hur vi kan hjälpa till.